Over ons

Afvalbeheersing

Sorteren & recycleren
Propere Gentse Feesten zijn mogelijk als we er allemaal samen voor gaan. De organisatoren en IVAGO zorgen er in elk geval voor dat er opnieuw voldoende afvaleilanden op de pleinen staan, waar u uw afval kwijt kan. Bovendien willen we het afval zoveel mogelijk sorteren om het nadien te kunnen recycleren. Een plastic bekertje of een blikje horen niet thuis bij het restafval maar kunnen apart ingezameld worden via de bekerbakken of drankorgels enerzijds, en de PMD-bakken anderzijds.   Kleine infobordjes aan de afvaleilanden helpen u om correct te sorteren. Ook achter de bars en backstage wordt het sorteren doorgetrokken.

De organisatoren duiden 'afvalbeheerders' aan die ervoor zorgen dat de afvaleilanden proper blijven en tijdig worden leeggemaakt. Op die manier willen we zo lang mogelijk voorkomen dat afval op de grond gegooid wordt. Al het afval wordt verzameld en apart aangeboden aan IVAGO die 's morgens vroeg de verschillende afvalfracties komt ophalen. 

Afval voorkomen
Beter is natuurlijk om afval te vermijden. Dit kan op de pleinen waar de dranken geschonken worden in glazen of in herbruikbare bekers. Met subsidies stimuleert de Dienst Milieu en Klimaat de organisatoren om geen plastic wegwerpbekers te gebruiken.  Het streefdoel is dat in 2018 in geen enkele feestkern nog met wegwerpbekers wordt gewerkt.

Ivago
Een IVAGO-planner is elke nacht van 18 uur tot 2 uur aanwezig in de feestzone en staat ter beschikking van de organisatoren en de afvalbeheerders. Samen met de Dienst Milieu en Klimaat volgt hij de gemaakte afspraken over het afvalbeheer op en stuurt bij waar nodig. 
Daarnaast levert hij de nodige informatie aan de IVAGO-ploegen die 's morgens instaan voor de opkuis van de feestenzone.
Elke ochtend nemen ruim 69 IVAGO-medewerkers als een kleine maar efficiënte troepenmacht de feestzone in. Zij maken gebruik van veegmachines, een spuitwagen, ophaalwagens, veegmobielen, bladblazers, schoppen en borstels om de feestzone in enkele uren terug schoon te maken. Een huzarenstukje waarvoor zij elk jaar opnieuw op ieders waardering mogen rekenen!

Totaal glasverbod 
Tijdens de Gentse Feesten 2017 geldt opnieuw een volledig glasverbod in de Feestenzone. Enkel terrassen van bestaande cafés en feestkernen waar aan tafel bediend wordt (Sint-Veerleplein, Beverhoutplein en François Laurentplein) krijgen een uitzondering. Het glasverbod is er gekomen om veiligheidsredenen. Overtreders riskeren een GAS-boete..