Publiek sanitair

Het stadsbestuur denkt aan het comfort van bewoners en bezoekers en zorgt voor een ruim en gratis aanbod van sanitair.

Boodschap groot of klein, dan kan u tijdens de Feesten GRATIS terecht onder de Lakenhalle (9-4u tijdens de week), in het Vleeshuis (9-4u), onder de Sint-Michielhelling (7-6u), onder de stadshal (7-4u) en op 22 locaties verspreid over de Feestenzones (toiletwagens). Alle toiletten zijn zowel voor dames als heren. 

Om wildplassen maximaal het hoofd te bieden worden nog eens 75 plaszuilen (met telkens 4 urinoirs) verspreid over de Feestenzone. 

Bij het bepalen van de locaties van de plaszuilen is extra aandacht uitgegaan naar de zones tussen de Feestenkern en de parkings of aanknopingspunten voor openbaar vervoer. Farys doet trouwens ook dit jaar tal van inspanningen om geurhinder en verstoppingen vanuit het rioleringsstelsel te voorkomen en snel te verhelpen.

Ook de gratis sanitaire voorzieningen van alle ondergrondse parkings in en rond de Feestenzone zijn de klok rond open. Het gaat om de parkings Sint-Michiels, Ramen, Vrijdagmarkt, Reep en Sint-Pietersplein en Zuid.

Ook voor mensen met een beperking is er extra aangepast sanitair: 

Volledig aangepaste toiletten:

 • Woodrow Wilsonplein parking
 • Willem de Beersteeg
 • Kouter (enkel tijdens Boomtown + Bal 1900)
 • François Laurentplein
 • Korenmarkt (onder Sint-Michielshelling)
 • St. Veerleplein (inpandig)
 • Ottogracht (inpandig)
 • Belfortstraat (Mammelokker)
 • Belfortstraat (hoek met Onderstraat)
 • Bibliotheekstraat
 • Baudelopark
 • Walter De Buckplein

Volledig aangepast met luiertafel

 • Coyendanspark
 • Seminariestraat
 • Sint Michielsparking
 • Vrijdagmarkt
 • Ottogracht
 • Parking Poel P7
 • Zuidpark

 

Blijf op de hoogte

Abonneer je op de nieuwsbrief van de Gentse Feesten

De stad Gent zal de persoonsgegevens die je invult met respect voor jouw privacy behandelen.