Praktisch

Toegankelijkheid

De Gentse Feesten: voor iedereen!

De Gentse Feesten moeten voor elk van ons toegankelijk zijn; ouder met een buggy of persoon met een beperking… Om hier naartoe te werken is een intensieve samenwerking nodig tussen de verschillende diensten en de toegankelijkheidsambtenaar van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en eveneens de organisatoren van de feestkernen.

Elk jaar zien we een toename van de geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid; zoals hellingen, publiekspodia enz…
De inplantingsplannen van de pleinen worden op voorhand eerst op plan gescreend en pijnpunten, tips worden dan meegegeven. Op de feesten zelf wordt dan nog eens bekeken of eventuele opmerkingen werden meegenomen en of nog aanpassingen nodig zijn.

Via toegankelijkheid@stad.gent kunnen bezoekers gedurende gans de Gentse Feesten knelpunten, vragen en opmerkingen doorgeven. Deze zaken worden meegenomen naar het dagelijks overlegcomité waarop alle betrokken diensten en feestorganisatoren aanwezig zijn. Zo kan men kort op de bal spelen.

Zoals vorig jaar wordt er ook deze editie een rolroute aangeboden via de app On Wheels. Hierdoor kunnen personen met een verminderde mobiliteit een wandeling maken zonder al te veel hindernissen.

Stad Gent voorziet in de feestenzone een toegankelijke infopunt op de Botermarkt.

Voor personen met een beperking is er ook dit jaar opnieuw de mogelijkheid om gratis assistentie te vragen om de Gentse Feesten te bezoeken. Hiervoor wordt samengewerkt met Inter. Vzw Mobar zorgt terug voor het vrijwilligersvervoer en in samenwerking met Taxi Hendriks voor rolstoelvervoer.

De parkeerplaatsen voor personen met een beperking vindt u hier en het toegankelijk sanitair hier. Op het Gentse Feestenplan vindt u pictogrammen van de toiletten met informatie of het toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en of er een stomasproeier en/of luiertafel aanwezig is.

Stad Gent voorziet deze editie 10 integraal toegankelijke activiteiten voor personen met een beperking.

Bereikbaarheid
Alle info over bereikbaarheid (parkeren, rolstoelverkeer, ...) van de Feestenzone voor personen met een be­perking vindt u hier.

Dagelijkse assistentie voor personen met een beperking

AfbeeldingInter.png
Personen met een beperking kunnen tijdens de Gentse Feesten dagelijks een beroep doen op een assis­tent om hen te begeleiden naar de Feestenzone. Men kan, samen met een assistent, een rondleiding met een gids maken, een typisch Gents gebouw bezoeken, een terrasje of rondvaart meepikken, of eender welke Gentse Feestenactiviteit bijwonen. Dienst Welzijn en Gelijke Kansen werkt hiervoor opnieuw samen met vzw Inter. De assistentie kan van 14 tot 23 uur. Men dient de assistentie vijf werk­dagen voor de geplande activiteit aan te vragen. Afwijkingen van deze uren kunnen enkel in overleg met de assistent.

Info: tel. 0471 31 42 83 (kantooruren) - gentsefeesten@inter.vlaanderen

Integrale activiteiten voor personen met een beperking

Klik hier voor het overzicht.

Zoals elk jaar organiseert Stad Gent inspanningen om de Gentse Feesten toegankelijk te maken. 

Hulpmiddelen enkel op aanvraag vooraf te melden bij de inschrijving: 
•    Tolken Vlaamse gebarentaal
•    Tourguide (beperkt tot 4 met hoorapparaat en 4 met hoofdtelefoon). De gids, acteur/artiest heeft een hanger rond de hals met een versterking en de bezoekers hebben een hanger rond hun hals met een ontvanger die afgestemd is op hun hoorapparaat of met hoofdtelefoon via FM.
•    Ringleiding (enkel voor de 3 theatervoorstellingen en het circus)
•    Persoonlijke assistentie via Inter aan te vragen (niet voor de 3 voorstellingen en het circus, hier zijn 2 extra vrijwilligers voorzien)
•    Audiobeschrijving (enkel voor de 3 theatervoorstellingen en het circus)  
•    Teksten vooraf door de bezoeker met beperking op te vragen bij de organisatie van het evenement zelf
•    Niet alle activiteiten zijn rolstoeltoegankelijk. Dit is vermeld in het overzicht. 
Snel inschrijven is de boodschap want voor een aantal activiteiten lopen nu reeds inschrijvingen en sommige zijn zeer snel volzet. Laat weten aan de organisatie welke aanpassing u nodig hebt. 
Inschrijven kan in 3 stappen:
1.    Kies een activiteit
2.    Schrijf u rechtstreeks in bij de organisatie (uiterste inschrijvingsdatum staat vermeld in de bijlage). 
3.    Vraag het gewenste hulpmiddel aan bij inschrijving
Opgelet bij inschrijven/reserveren,  hou rekening met:
- 3 werkdagen vooraf voor een tolk Vlaamse gebarentaal;  
- 5 werkdagen vooraf voor assistentie en audiobeschrijving of verbale beschrijving.
Noodnummer: 
Tijdens de week van de Gentse feesten is er een noodnummer als er sprake is van overmacht of andere onvoorziene zaken énkel voor de 10 activiteiten in bijlage: 0476/963 403  voor andere zaken kan u terecht op het toegankelijke infopunt op de Botermarkt. 
De folder rond omgangstips vindt u hier.

Afbeelding%20rolstoel.jpg