Bewonersparkeren

De Gentse Feestenbezoeker wordt opgeroepen om zo veel als mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Om dit te stimuleren voorziet Stad Gent extra bewaakte fietsenstallingen en wordt het openbaar vervoer fors uitgebreid. Op die manier vrijwaren we de centrumzone zo veel als mogelijk voor bewoners.

Uitbreiding bewonerszone

Er worden heel wat extra bewonersplaatsen voorzien. Zo is jouw bewonerskaart geldig in een groter gebied. Centrumbewoners mogen met hen bewonersvergunning parkeren in de bewonerszone 1,2,3 en 4 tijdens de Gentse Feesten.

Zones 1, 2, 3 en 4 worden omgevormd tot 1 grote bewonerszone 0. 

bewonerszone 0

Download de overzichtskaart bewonerszone 0

Extra bewonersparkeerplaatsen

Naast de uitgebreide bewonerszone 0, wordt er rond de feestenzone een extra bewonersplaatsen gemaakt. 

extra bewonersplaatsen

Download de overzichtskaart met de extra bewonersplaatsen

Geldigheid

De grotere bewonerszone en de uitgebreide parkeerzone voor bewoners start op donderdag 14 juli en blijft geldig tot en met woensdag 27 juli. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Gentse Feesten