Geluidsniveaus en einduren

Feesten vol leven, maar leefbaar voor de buurt: dat is het streefdoel. Dat vergt waterdichte afspraken met alle organisatoren over de geluidsnormen en de einduren van hun activiteiten.

Zo verminderen we vanaf 1 uur de geluidsniveaus sterk. Vanaf 2.30 uur moet in de Feestenzone alle elektronisch versterkte muziek uit. Uitzonderingen zijn de foor (tot 3 uur) en Bij Sint-Jacobs en Vlasmarkt waar wel tot respectievelijk 5 en 8 uur verder gefeest kan worden met muziek, zij het wel met sterk verlaagde geluidsniveaus. De laatste nacht gaan de Feesten nog door tot 8 uur Bij Sint-Jacobs en tot 10 uur op de Vlasmarkt. De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu en de politie zullen de naleving van de geluidsnormen en de einduren van nabij controleren. Net zoals vorige edities komt er een systeem van permanente monitoring voor alle feestkernen die tot na 1 uur muziek maken en waar de toegestane geluidssterkte hoger is dan 93 dB(A) max slow. In de geluidsvergunningen bouwen we opnieuw een bijkomende norm in voor bassen en ook het geluid van de foor volgen we nauw op.

Voor activiteiten op binnenkoeren blijven de omgevingsnormen van toepassing. Als onze diensten overschrijdingen vaststellen, maken we meteen een proces-verbaal over aan het parket.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Gentse Feesten