Gratis openbare toiletten

Het stadsbestuur denkt aan het comfort van bewoners en bezoekers en zorgt voor een ruim en gratis aanbod van sanitair.

Toiletwagens

Boodschap groot of klein, dan kan je tijdens de Feesten terecht onder de Lakenhalle, onder de Sint-Michielhelling , onder de stadshal en op 30 locaties verspreid over de Feestenzones (toiletwagens). Alle toiletten zijn genderneutraal.

Plaszuilen

Om wildplassen maximaal het hoofd te bieden worden nog eens 75 plaszuilen (met telkens 4 urinoirs) verspreid over de Feestenzone. Wildplassen is sowieso een kostelijke grap. De boetes bedragen 120 euro. 

Bij het bepalen van de locaties van de plaszuilen is extra aandacht uitgegaan naar de zones tussen de Feestenkern en de parkings of aanknopingspunten voor openbaar vervoer.

Farys doet trouwens ook dit jaar tal van inspanningen om geurhinder en verstoppingen vanuit het rioleringsstelsel te voorkomen en snel te verhelpen.

Ondergrondse parkings

De gratis toiletten van alle ondergrondse parkings in en rond de feestenzone (parking Sint-Michiels, Ramen, Kouter, Vrijdagmarkt, Reep en Sint-Pietersplein) zijn de klok rond beschikbaar.

Ook voor mensen met een beperking is er extra aangepast sanitair.

Volledig aangepast sanitair

 • Woodrow Wilsonplein parking
 • Koning Albert park (tijdens openingsuren Gentopia)
 • Kouter (enkel tijdens Boomtown + Bal 1900)
 • François Laurentplein
 • Parking Sint-Michiels
 • Parking Reep
 • Hooiaard
 • Parking Ramen
 • St. Veerleplein (inpandig)
 • Belfortstraat (Mammelokker)
 • Belfortstraat (hoek met Onderstraat)
 • Baudelohof
 • Walter De Buckplein (hoek Nieuwpoort)
 • Walter De Buckplein (achterkant Sint-Jacbobskerk)